Cennik – Chirurgia Onkologiczna

Konsultacja lekarska
150zł
Konsultacja lekarska z badaniem dermatoskopowym
200zł
Badanie USG
250zł
Biopsja cienkoigłowa
150zł
Biopsja chirurgiczna otwarta
od 200zł
Usunięcie znamienia barwnikowego, guzka skóry
od 300zł (cena zależy od wielkości i lokalizacji znamienia)
Usunięcie licznych znamion barwnikowych
j.w. + każde kolejne 150zł
Usunięcie znamienia barwnikowego, guzka skóry z plastyką
od 500zł
Usunięcie tłuszczaka, włókniaka, innego guza tkanek miękkich do 5 cm
od 300zł
Usunięcie tłuszczaka, włókniaka, innego guza tkanek miękkich 5-10 cm
od 500zł
Usunięcie tłuszczaka, włókniaka, innego guza tkanek miękkich powyżej 10 cm
od 1000zł
Usunięcie kaszaka skóry
od 250zł
Usunięcie ciała obcego
od 250zł
Usunięcie tatuażu (chirurgiczne)
od 500zł
Usunięcie guzka piersi
1000-1500zł
Usunięcie 2 lub więcej guzków piersi
1500zł
Resekcja części piersi z plastyką (kwadrantektomia)
od 2000zł
Korekcja chirurgiczna małej blizny
od 500zł
Wizyta kontrolna po zabiegu, zdjęcie szwów, konsultacja wyniku his-pat
Bezpłatnie
Cena zabiegu obejmuje koszt znieczulenia, zabiegu, badania histopatologicznego, wizytę kontrolną, konsultację wyniku badania hist-pat, zdjęcie szwów. W razie konieczności możliwe są kontrole w okresie pooperacyjnym (najczęściej bez dodatkowych kosztów), jeśli tego wymaga sytuacja kliniczna. W przypadku zabiegów w zakresie onkoplastyki (w szczególności w zakresie piersi i twarzy) wskazane są wizyty kontrolne bezpośrednio po zabiegu – najczęściej w ciągu 7-10 dni (koszt wizyt objęty jest ceną zabiegu). W szczególnych przypadkach przy indywidualnym ustalaniu programu leczenia cena zabiegu może odbiegać od powyższych. W każdym przypadku cena jest ustalana przed zabiegiem i musi być zaakceptowana przez pacjenta. W większości przypadków o prawidłowym przebiegu pooperacyjnym nie przewiduje się dodatkowych kosztów.