W Dermamed zainstalowaliśmy najlepszy videodermatoskop – Fotofinder

W Dermamed zainstalowaliśmy najndoskonalszy videodermatoskop – Fotofinder.

Badanie polega na dokładnych oględzinach zmiany skórnej. Za pomocą medycznej kamery video wykonuje się zdjęcia przeglądowe skóry w celu zlokalizowania znamion. Następnie, wysokiej precyzji cyfrowy dermatoskop wykonuje zdjęcia, znajdujących się w grupie ryzyka znamion. Obraz zostaje wprowadzony do komputera, poddany szczegółowej analizie, a następnie zarchiwizowany. Uzyskane w ten sposób zdjęcia można porównywać w czasie, co ułatwia kontrolę zmian. Ocenie mogą podlegać wszelkie znamiona w dowolnych miejscach na ciele.

Badanie za pomocą urządzenia FotoFinder gwarantuje:

  • Długoterminowe przechowywanie obrazów i monitorowanie znamion
  • Regularną kontrolę znamion, uwidaczniającą nawet najmniejsze zmian
  • Analizę pod kątem złośliwości znamienia
  • Zapobieganie niepotrzebnym operacjom

Badanie zalecane jest po okresie długotrwałej i intensywnej ekspozycji słonecznej, w przypadku pojawienia się na skórze nowych znamion. Rekomendowane osobom o jasnej karnacji oraz
z podwyższonym ryzykiem wystąpienia nowotworów skóry.

Nowoczesne rozwiązania zastosowane w urządzeniu niemieckiego producenta Foto Finder Systems GmbH to odpowiedź na wymogi współczesnej diagnostyki dermatologicznej. Dzięki cyfrowej dermatoskopii możemy prowadzić obserwację makro i mikroskopowe oraz kontrolę zmian barwnikowych. Dodatkowo archiwizowane w systemie obrazy możemy porównywać, co daje nam kompletną dokumentację procesu leczenia.

Podstawowa wersja videodermatoskopu zawiera program MoleAnalyzer, eksperta w dziedzinie
diagnostyki zmian melanocytowych, zaś sam moduł powstał przy współpracy z Departamentem Dermatologii Uniwersytetu w Tuebingen (Niemcy) pod przewodnictwem prof. Clausa Garbe’a. Zmiany barwnikowe poddawane są analizie na podstawie algorytmów diagnostycznych, bazujących na skali ABCD, co pozwala nam na ocenę parametrów takich jak rozmiar, średnica, regularność krawędzi, a w rezultacie diagnozę pomocniczą dla lekarza prowadzącego badanie.