DermaMed – Regulamin zabiegów

REGULAMIN DERMAMED

 1. Klientem Dermamed-u może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanym regulaminie, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zabiegów objętych programem Dermamed. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty Instytutu jest możliwe tylko za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna Prawnego. W przypadku konsultacji lekarskich i fizjoterapeutycznych osób niepełnoletnich, odbywają się  w obecności Rodzica lub Opiekuna Prawnego.
 2. W przypadku problemów zdrowotnych należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie zabiegów w Dermamed.
 3. W przypadku złego samopoczucia podczas wykonywania zabiegu, należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę Dermamed lub osobę wykonującą zabieg.
 4. Klient Dermamedu korzysta z zabiegów na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Dermamed żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, chyba że zostało to spowodowane przez Instytut lub jego personel w sposób zawiniony.
 5. Z zabiegów mogą korzystać osoby posiadające ważny karnet oraz te, które dokonały jednorazowej opłaty za zabieg, w rejestracji Dermamed.
 6. Karnet jest ważny przez 6 miesięcy od daty pierwszego zabiegu, na który zapisał się Klient.
  Z zasady nie przedłuża się ważności karnetu, chyba że jego właściciel zgłosi wcześniej iż w danym okresie nie będzie mógł korzystać z usług Dermamed.
 7. W razie niemożności skorzystania z zarezerwowanego zabiegu, swoją nieobecność należy zgłosić dzień wcześniej drogą mailową lub za pomocą wiadomości sms. W przypadku, gdy zabieg odbywa się po godzinie 16.00 istnieje możliwość odwołania go w dniu zabiegu do godziny 10 rano.
 8. W przypadku wielokrotnego odwoływania zabiegów, po 5 odwołanym zabiegu z rzędu zwracamy pozostałą kwotę z karnetu pacjentowi oraz odmawiamy wykonania pozostałych zabiegów, z powodu dezorganizacji pracy Fizjoterapeutów.
 9. Zabiegi, konsultacje nieodwołane (droga mailową lub za pomocą wiadomości sms) traktowane są jako odbyte i odpisywane będą od karnetu.
 10. W przypadku opłat jednorazowych, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości ceny zabiegu/ konsultacji, przy każdej kolejnej wizycie.
 11. W przypadku niemożliwości zapłaty za wykonaną usługę Klient zobowiązany jest do spisania oświadczenia zapłaty i określenia terminu zapłaty. W przypadku dokonania przelewu za usługę Klient zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia przelewu na adres dermamed@dermamed.com.pl. W przypadku nie dokonania opłaty Dermamed zastrzega sobie możliwość wyłania wezwania do zapłaty drogą pisemną oraz,  że w razie nieuregulowania należności we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
 12. DermaMed zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany godziny zabiegu, konsultacji w uzasadnionych przypadkach.
 13. DermaMed nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w poczekalni.
 14. W przypadku rezygnacji z karnetu pozostała kwota może być przeznaczona na inne zabieg.
 15. W przypadku rezygnacji z karnetu i braku kontynuacji leczenia w Dermamed, reszta pozostałej kwoty może być zwrócona na konto pacjenta po uprzednim złożeniu stosownego pisma z danymi i podpisem pacjenta. Cena wykorzystanych zabiegów ulega zmianie o różnicę pomiędzy ceną regularną a ceną karnetową i zostanie potrącona przy zwrocie pozostałej kwoty.
 16. Zwrot pozostałej kwoty karnetu następuje jedynie po przedłożeniu paragonu sprzedaży.
 17. Dermamed uprzejmie informujemy, że ustalone wcześniej godziny przyjęć w gabinecie lekarskim są terminami orientacyjnymi, dlatego uprzedzamy o możliwości wystąpienia opóźnień w przyjęciu Klientów. Wynika  to z charakteru naszej pracy oraz różnorodności problemów z jakimi zwracają się do nas Nasi Klienci. Priorytetem jest dla nas udzielanie profesjonalnej pomocy niezależnie od czasu trwania wizyty.