Prof. dr hab. n. med. Paweł Surowiak

Prof. dr hab. n. med. Paweł Surowiak

Członek Założyciel i Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Vice-Przewodniczący Polskiego Programu Certyfikacji Lekarzy Medycyny Estetycznej, założyciel Centrum Medycyny Estetycznej i Laseroterapii Dermamed
Prof. dr hab. n. med. Paweł Surowiak

Profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Twórca i założyciel Dermamed – wiodącego centrum medycyny estetycznej i laseroterapii. Członek największych stowarzyszeń lekarskich, między innymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, pomysłodawca i współtwórca Polskiego Programu Certyfikacji Lekarzy Medycyny Estetycznej, a także jego Vice-Przewodniczący. Dzięki jego staraniom pacjenci zyskują dostęp do najnowocześniejszych technologii i metod oferowanych przez współczesną medycynę estetyczną. Jest autorem licznych publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych, a także częstym wykładowcą najważniejszych konferencji naukowych na świecie. Z sukcesem łączy karierę naukową z praktyką lekarską. Cieszy się ogromnym uznaniem pacjentów, zespołu pracowników, środowiska lekarskiego oraz mediów. Dzięki połączeniu wiedzy, doświadczenia oraz indywidualnego podejścia do każdego pacjenta, zmienia oblicze współczesnej medycyny estetycznej.

Wykształcenie
 • Absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie
 • Wieloletni stypendysta Uniwersytetu Humboldta, Szpital Uniwersytecki Charité w Berlinie
 • Absolwent Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu
Działalność
 • Profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Wykładowca Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej
 • Szkoleniowiec wielu technik z zakresu medycyny estetycznej
 • Pomysłodawca i współtwórca Programu Certyfikacji Lekarzy Medycyny Estetycznej
 • Wiceprzewodniczący Polskiego Programu Certyfikacji Lekarzy Medycyny Estetycznej
 • Członek-założyciel i Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej
 • Członek Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików
 • Wykładowca wielu kongresów krajowych i zagranicznych
 • Autor licznych publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych, rozdziałów w podręcznikach dla studentów oraz redaktor podręczników z zakresu medycyny estetycznej
Wyróżnienia
 • Nagroda Ministra Zdrowia
 • Obecność w programie „Mój talent dla Polski” Prezydenta RP, zrzeszającym 72 najwybitniejszych przedstawicieli młodego pokolenia
 • Nagrody Indywidualne JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Honorowe członkostwo Mongolskiego Towarzystwa Medycznego
 • Nagrody Indywidualne Stopnia I JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Nagroda zespołowa dydaktyczna JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Doctor Honoris Causa Mongolskiej Akademii Nauk
 • Wyróżniony absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL w Warszawie
 • Wiele nagród za prace prezentowane na medycznych konferencjach naukowych
Dodatkowe zasługi dla medycyny estetycznej
 • Uczestniczył we wprowadzaniu na polski rynek liposukcji VASER, Thermi RF, lipolizy iniekcyjnej, Radiesse, Atlean, Lipoxome, przeszczepów własnych komórek skóry, Méthode Cellesthic, Methode Celljeunesse, liftingu Ellipse Intense, powiększania piersi i bezoperacyjnej rekonstrukcji piersi po oszczędzających zabiegach onkologicznych Macrolane.
 • Prowadzi badania wpływu autologicznych płytek krwi na procesy regeneracyjne, modyfikacji lipolizy iniekcyjnej, wpływu drenażu limfatycznego na przebieg kliniczny po zabiegu lipolizy, molekularnych aspektów procesu starzenia się ze szczególnym uwzględnieniem roli procesu zapalnego w fotostarzeniu skóry. Jest autorem licznych projektów badawczych skuteczności laseroterapii oraz technologii HiFu.
 • Współautor pierwszego w Polsce podręcznika ,,Medycyna Estetyczna”, redaktor naukowy polskich wydań podręczników: “Atlas zabiegów z użyciem wypełniaczy w medycynie estetycznej” oraz “Atlas zastosowania toksyny botulinowej w medycynie estetycznej”, redaktor naukowy polskiego wydania poradników dla pacjenta: ,,Toksyna botulinowa w kosmetyce. Poradnik dla pacjentów, Wypełniacze w medycynie estetycznej. Poradnik dla pacjentów”.
Prywatnie

Poza pracą moją pasję stanowią literatura i malarstwo, szczególnie polskiego dwudziestolecia międzywojennego.