Pacjenci wybierają laser Nordlys w leczeniu zmian naczyniowych

75% pacjentów poddawanych zabiegom laserowego usuwania drobnych naczyń krwionośnych i rumienia preferuje zabieg z użyciem krótszego czasu trwania impulsu. Pacjenci wybrali zabieg z użyciem lasera Nordlys firmy Ellipse, który oferuje najkrótszy czas trwania impulsu. Badania przeprowadził prof. Michael Drosner