Opis produktu

Osocze bogatopłytkowe Regeneris

Cena od 599 zł

  • Regeneris

Regeneris – osocze bogatopłytkowe – nowa era medycyny estetycznej

Obecnie mezoterapia owłosionej skóry głowy z użyciem osocza bogatopłytkowego to najskuteczniejsza forma leczenia różnych form łysienia.

Zapisz się
Usługa dostępna w gabinetach:
Żeromskiego
Krzycka
REGENERIS, czyli osocze bogatopłytkowe, zawiera komórki i czynniki wzrostu z Twojej własnej krwi, które pobudzają skórę do regeneracji, dzięki czemu odzyskuje ona młodzieńczą witalność. W efekcie staje się ona gładsza, bardziej elastyczna i wyraźnie młodsza.
REGENERIS jest przy tym produktem w 100% biokompatybilnym a rewitalizacja skóry twarzy możliwa jest dzięki, tzw. Autologicznej Odnowie Komórkowej (ACR – Autologous Cellular Regeneration) – czyli regeneracji komórek skóry dzięki działaniu własnych czynników wzrostu i komórek macierzystych.
Zabieg z użyciem Regeneris przeprowadzany w gabinecie to proces dość szybki i prosty. W pierwszej fazie lekarz pobierze niewielką ilość (6 -18ml) Twojej krwi do specjalnych probówek, które następnie poddaje się wirowaniu w specjalnej wirówce. W ciągu 5 minut następuje oddzielenie erytrocytów i leukocytów od osocza zawierającego płytki krwi. Do probówek, tuż przed wykonaniem zabiegu, należy dodać specjalny odczynnik, który aktywuje płytki krwi do produkcji czynników wzrostu. W taki sposób uzyskujemy osocze bogatopłytkowe, które następnie staję się bazą do wykonania zabiegu.
i-PRF to najnowsza ewolucja zabiegów z osoczem bogatopłytkowym. Wieloletnie badania prof. Josepha Choukrouna z Nicei wykazały, że metoda ta cechuje się wyższą skutecznością w porównaniu z osoczem bogatopłytkowym. i-PRF to skrót od angielskiego określenia iniekcyjna fibryna bogatopłytkowa.
i-PRF to zawiesina płytek krwi i innych elementów stymulujących regenerację w fibrynie. Fibryna wstrzyknięta w skórę pacjenta powoli koaguluje, dzięki czemu uzyskujemy:
– naturalną sieć, na której odbywają się procesy naprawcze
– co najważniejsze – zawieszone na włóknach fibryny płytki krwi powoli uwalniają czynniki wzrostu. Jest to podstawowa różnica z osoczem bogatopłytkowym. Dzięki powolnemu uwalnianiu czynników wzrostu uzyskujemy silniejsze efekty stymulujące regenerację. Dlaczego? – ponieważ początkowo komórki skóry, które chcemy stymulować nie posiadają receptorów dla czynników wzrostu. Dopiero pod wpływem działania czynników wzrostu zaczynają je produkować.
i-PRF to bardziej skoncentrowane płytki krwi. Z 8 ml krwi uzyskujemy roztwór tylko 1 ml PRF, a nie 4 ml, jak w przypadku popularnych zestawów

i-PRF to najnowsza ewolucja zabiegów z osoczem bogatopłytkowym. Wieloletnie badania prof. Josepha Choukrouna z Nicei wykazały, że metoda ta cechuje się wyższą skutecznością w porównaniu z osoczem bogatopłytkowym. i-PRF to skrót od angielskiego określenia iniekcyjna fibryna bogatopłytkowa.

 

Jak przed każdym zabiegiem z zakresu medycyny estetycznej, niezbędna jest konsultacja. Po ustaleniu wskazań i przeciwwskazań, przeprowadzany jest zabieg. 30 minut przed zabiegiem leczona okolica smarowana jest kremem znieczulającym.
  • lekarz medycyny estetycznej pobiera do specjalnych probówek niewielką objętość krwi pacjenta (co najmniej 32 ml)
  • probówki są odwirowywane przez 5 minut w specjalnej wirówce
  • następnie każdej z probówek odciągana jest frakcja około 1 ml i-PRF
  • w ostatnim etapie za pomocą bardzo cienkiej igły lekarz medycyny estetycznej wstrzykuje i-PRF w leczony obszar skóry.
Dzięki zastosowaniu kremu znieczulającego i bardzo cienkich igieł, zabieg i-PRF wiąże się jedynie z dyskomfortem.
Ze względu na fakt, że zabieg ten polega na wstrzyknięciu w skórę pacjenta jego własnych składników krwi, przeciwwskazania do zabiegów i-PRF są bardzo wąskie. Należą do nich takie klasyczne przeciwskazania, jak ciąża, laktacja, wybrane choroby krwi.