Bardzo ciekawe wyniki przedstawione przez prof. Choukrouna podczas Światowego Kongresu Medycyny Estetycznej w Warszawie – Jak wiecie, stworzona przez prof. Choukrouna nowa generacja osocza bogatopłytkoweo i-PRF oprócz osocza bogatopłytkowego zawiera również komórki macierzyste. Wyniki badań wykazały, ze 20 minut spaceru przed zabiegiem i-PRF zwiększa o 70% liczbę komórek macierzystych !!!!!
Dlatego przed każdym zabiegiem z osoczem i-PRF warto odbyć spacer – zabieg będzie skuteczniejszy