Forum w Manchester

Dorotka Kliszewska na Międzynarodowym Forum INTRAcel Academy w Manchester,Wielka Brytania.
Inspirujące wykłady Dr Marge Uibu,Dr John Curran i Dr Uncheol Yeo.