Badania wpływu betuliny i kwasu betulinowego na melanocyty

Badania wykazały, że betulina cechuje się silnych działaniem cytotoksycznym w stosunku do ludzkich melanocytów, co czyni ją interesującym kandydatem w badaniach nad substancjami wybielającymi zmiany barwnikowe skóry.

Praca została opublikowana:

Mol Med Rep. 2009 Jul-Aug;2(4):543-8. doi: 10.3892/mmr_00000134.

Betulinic acid exhibits stronger cytotoxic activity on the normal melanocyte NHEM-neo cell line than on drug-resistant and drug-sensitive MeWo melanoma cell lines.

Surowiak P1, Drag M, Materna V, Dietel M, Lage H.