DermaMed – Regulamin zabiegów

Klientem DermaMed-u może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanym regulaminie, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zabiegów objętych programem DermaMed. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty Instytutu jest możliwe tylko za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna Prawnego. W przypadku konsultacji lekarskich i fizjoterapeutycznych osób niepełnoletnich, odbywają się w obecności Rodzica lub Opiekuna Prawnego.
W przypadku problemów zdrowotnych należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie zabiegów w DermaMed.
W przypadku złego samopoczucia podczas wykonywania zabiegu, należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę DermaMed lub osobę wykonującą zabieg.
Klient DermaMedu korzysta z zabiegów na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem DermaMed żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, chyba że zostało to spowodowane przez Instytut lub jego personel w sposób zawiniony.
Z zabiegów mogą korzystać osoby posiadające ważny karnet oraz te, które dokonały jednorazowej opłaty za zabieg, w rejestracji DermaMed.
Karnet jest ważny przez 6 miesięcy od daty pierwszego zabiegu, na który zapisał się Klient.
Z zasady nie przedłuża się ważności karnetu, chyba że jego właściciel zgłosi wcześniej iż w danym okresie nie będzie mógł korzystać z usług DermaMed.
W razie niemożności skorzystania z zarezerwowanego zabiegu, swoją nieobecność należy zgłosić dzień wcześniej. W przypadku, gdy zabieg odbywa się po godzinie 16 istnieje możliwość odwołania go w dniu zabiegu do godziny 10 rano.
Zabiegi, konsultacje nieodwołane traktowane są jako odbyte i odpisywane będą od karnetu. W przypadku opłat jednorazowych, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości ceny ćwiczeń, zabiegu, konsultacji, przy kolejnej wizycie.
DermaMed zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany godziny zabiegu, konsultacji w uzasadnionych przypadkach.
DermaMed nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w poczekalni.

Regulamin realizacji bonów podarunkowych/wygranych w konkursach

Bon upominkowy, to bon na zabiegi kosmetyczne lub zabiegi z zakresu medycyny sprzedane w gabinecie Dermamed, na określoną kwotę, który zostaje nabyty w Instytucie przez Klienta zwanego dalej Zamawiającym dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowanym.
Bon upoważnia do skorzystania/ zakupu z zabiegów kosmetycznych, zabiegów medycznych lub kosmetyków w gabinecie Dermamed zgodnie z aktualnym cennikiem.
Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu telefonicznie, mailowo lub osobiście w gabinecie.
Bon upominkowy/wygrana w konkursie jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia/wygranej. Wystawienie bonu opatrzone jest datą, pieczątką gabinetu i podpisem.
Aby korzystać z posiadanego bonu upominkowego należy go wcześniej okazać.
Bon/wygrana w konkursie, nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
Jeśli wartość wybranego zabiegu kosmetycznego, zabiegu z medycyny estetycznej lub kosmetyku jest niższa niż wartość bonu, gabinet nie zwraca różnicy wartości. Obdarowany może jednak dokupić inny zabieg lub kosmetyk i dopłacając stosowną różnicę.
W przypadku jeśli wartość zabiegu lub kosmetyku przewyższa wartość bonu upominkowego/wygranej, przewyższa wartość bonu osoba Obdarowana dopłaca różnicę.
Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.

Regulamin Promocji w gabinecie

Gabinet Dermamed zastrzega sobie prawo do odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.
Odwołanie lub zmiana nie dotyczy wykupionych promocji w okresie ich ważności.
Promocje prowadzone równocześnie łączą się a Klient ma prawo korzystać ze wszystkich, które są dla niego korzystne.
Promocje są określone czasowo i ich obniżona cena obowiązuje jedynie podczas ich trwania.
Jeśli Klient chciałby skorzystać z ceny promocyjnej podczas kolejnych zabiegów może wykupić ich kilka i wykorzystać je w późniejszym czasie.
W przypadku wykupienia kilku zabiegów w promocyjnej cenie Klient musi dokonać jednorazowej wpłaty za wybraną usługę.